Hypša s. r. o. - Váš zahradník

Závlahové systémy

K čemu slouží

Závlahové systémy s automatickým ovládáním jsou již dnes rozšířené a dostupné i v České republice. Správně navržený a nainstalovaný systém umožní dosažení značných úspor času i vody, čímž se velmi brzy začnou pokrývat investiční náklady. Ve srovnání s ručním zaléváním je úspora času u zahrady běžné velikosti od několika desítek až po několik set hodin za vegetační období. Že nevěříte ? Zkuste si to spočítat…. Automatickým zavlažováním v ranních či nočních hodinách dochází také k úsporám vody, neboť jsou podstatně menší odpary a rostliny v této době přijímají vláhu lépe. Úspory vody se dosahuje i tím, že postřikovače jsou schopny přesně a rovnoměrně pokrýt požadovanou plochu, takže se spotřebuje jen tolik vody, kolik je nutné. Za zmínku stojí i ochrana před odcizením. Celý systém včetně postřikovačů je trvale uložen pod zemí a pokud není zrovna v provozu je prakticky k  nenalezení. Existenci závlahového systému prozradí snad jen stále zelený a svěží trávník. Kromě ryze praktických výhod a úspor přispívá automatická závlaha i k vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu.

Co tvoří závlahový systém

Zavlažovací systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří plastové trubní podzemní rozvody, postřikovače mnoha typů a provedení, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, čidla, filtrační zařízení a celá řada dalších regulačních armatur. Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Jak probíhá závlaha

Při zavlažování se výsuvné části postřikovačů vysunou nad trávník, kde zůstanou po celou dobu zavlažování. Poté se opět zasunou. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do několika logických částí (sekcí ), ve kterých závlaha probíhá samostatně s možností odlišného režimu. Toto rozdělení je často nutné, ale i výhodné, z několika důvodů. Nutné proto, že zdroj vody nemusí být vždy dostatečný pro zavlažování celé plochy najednou všemi postřikovači a také čerpadlo nemusí být tak velké. Výhodou rozdělení je i to, že lze zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu, vždy podle potřeby. Výhodné je to zejména při kombinaci různých sekcí s postřikovači odlišných typů.

Plastové potrubní rozvody , přivádějící vodu k postřikovačům, jsou zpravidla uloženy 20 - 30 cm pod trávníkem. Jedná se tedy o mělce uložené rozvody, u kterých je nutné vždy po skončeni sezóny provést zazimování. Tak se přispěje k zajištění velmi vysoké životnosti.

Ovládací jednotka

Průběh zavlažování řídí ovládací jednotka. Je napojena na jednotlivé elektromagnetické ventily, které otevírají nebo uzavírají přívod vody do sekcí. V rámci jednoho závlahového cyklu proběhne zavlažování postupně ve všech požadovaných sekcích. Závlahových cyklů může být za den i několik. V případě automatického systému s jedinou sekcí je ovládací jednotka často přímo integrována do elektromagnetického ventilu a je spolu s ním osazena přímo na potrubí. Tyto jednodušší ovládací jednotky jsou zpravidla bateriové s napětím 6 nebo 9 V. Ve většině případů se ale používají ovládací jednotky pro více sekcí. Rozdělení zahrad na 2,4,6,9,12 nebo až 32 sekcí není neobvyklé. Tyto jednotky s připojením na transformátor 230 V / 24 Vac bývají vybaveny i záložním zdrojem energie pro případ výpadku el. proudu.

Co když prší nebo fouká silný vítr

Při dešti se může průběh zavlažování automaticky zablokovat, pokud je k ovládací jednotce připojeno čidlo srážek nebo větru. U čidla srážek je zavlažovací cyklus obnoven až po odparu srážek. Větrné čidlo zase zajistí přerušení závlahy při větrných poryvech určité rychlosti. Uživatel může také provést jednorázové manuální spuštění či vypnutí celého systému i jeho části bez ohledu na počasí. Místo čidla srážek lze u bateriových systémů použít i čidlo zemní vlhkosti. Toto čidlo se často používá pro menší plochy a také u zavlažování v interiéru. Nevýhodou tohoto zařízení je skutečnost, že zaznamenává jen místní poměry v malém okolí čidla.

Jaký zdroj vody je zapotřebí

Bez dostatečného zdroje vody lze obtížně provozovat jakékoliv zavlažování. Pro závlahu může být použita voda z vodovodního řadu, ze studny, dešťová voda nebo voda z vodního toku či nádrže. Ve všech případech jí však musí být dostatečné množství a musí být čistá. Možná je i kombinace několika zdrojů. S ohledem na vhodnost použití se nejlépe hodí voda dešťová. Tu, pokud je čistá, přijímají rostliny nejlépe. Velkým problémem je však její shromažďování v dostatečném množství. Pro zvýšení životnosti zavlažovacího systému je nezbytné zajistit čistotu závlahové vody pomocí filtrů. V běžných případech, kdy ve vodě nejsou obsaženy nežádoucí chemické látky, postačují filtry pro odstranění mechanického znečištění. Ty se osazují na přívodní potrubí hned na jeho začátku.