Hypša s. r. o. - Váš zahradník

Projekty

Začátek každého díla většinou začíná projektem nebo alespoň jednoduchým nákresem, není tomu jinak ani u automatického zavlažování. Pro návrh závlahového systému je nejpodstatnější  zdroj vody , jeho tlak a průtok, pro zavlažování jsou nejvhodnější parametry průtoku 1 l/s a tlak 4 bary, což obvykle postačuje k závlaze zahrad.

Samozřejmě musíme znát všechny výměry ploch a druhy zavlažovaných výsadeb. Základem kvalitního návrhu je půdorys pozemku v případě výškově členitého pozemku i výškopis. Vhodné je zakreslit i překážky v trávníku a stávající inženýrské sítě.

Po zjištění všech potřebných údajů vznikne studie provedení, v které je uveden koncept zavlažování a kalkulace. Samotný projekt vzniká po upřesnění studie a v případě realizace u naší firmy je zdarma, pokud máte zájem pouze o projekt a dodání materiálů můžete se na nás také obrátit.